От 13 до 17 януари, в изпълнение на „План за дейността на 55-ти инженерен полк през учебната 2014 година”, личният състав на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за откриване, обезвреждане и унищожаване на невзривени боеприпаси от военно формирование 54470 от състава на 55-ти инженерен полк премина теоретически и практически занятия.

Под ръководството на старши лейтенант Мартин Станчев военнослужещите от формированието се запознаха с нормативните документи и проведоха практически занятия по взривни дейности и технологии на учебния полигон на военното формирование, използвайки новото оборудване – устройство за неутрализиране на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства /дисруптор/, реактивен ключ и гъвкави кумулативно удължени заряди /SEMTEX RAZOR/.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени