На 03.02.2014г. в Център за подготовка на специалисти (ЦПС)-Сливен пристигнаха за обучение военнослужещи от различни формирования на Сухопътните войски.

Своята „Начална военна подготовка” ще преминат 104-ма новоприети военнослужещи, от които 83 мъже и 21 жени. След преминаване на обучението те  ще служат във военни формирования в Стара Загора и Ямбол.

Предстоящите 30 учебни дни в ЦПС ще бъдат първоначалните стъпки, които трябва да превърнат гражданските лица, завършили висши и средни училища, в настоящи военнослужещи. Текущите оценки и резултатите, постигнати по време на заключителните изпити пред оценяващата комисия, са първото стъпало, което те ще изкачат в своето военно поприще.

На същия ден други 7 военнослужещи започнаха „Специална военна подготовка” за придобиване на военно-отчетна специалност и квалификация за механик водачи. Шест от тях са от военно формирование в Карлово и един от военно формирование в Стара Загора.

Военнослужещите бяха посрещнати на плаца на ЦПС и поздравени от ЗА командира на ЦПС подполковник Алексей Бойчев.

Там се състоя и тържественото зачисляване на служебно оръжие за периода на обучение.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени