Във военно формирование 28880 - Белене се проведе курс „CIED COMBAT ENGINEERS” /противодействие на импровизирани взривни устройства от специализирани инженерни тимове/, като част от съвместната българо-американска подготовка „Black Sea Rotational Force 2012” и в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2012 г.

Курсът се проведе от 26.06 до 28.06.2012 г., под ръководството на американски военнослужещи – инструктори, специалисти в областта на противодействието на импровизирани взривни устройства /ИВУ/. Съвместната подготовка се оценява като изключително полезна за българските инженерни специалисти.

В хода на занятията по време на брифингите военнослужещите се запознаха с опасностите от ИВУ и начините на движение при откриването им. След което, практически отработиха задачи по откриване, маркиране и докладване за наличието на импровизирани взривни устройства при движение пеш и на машини.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени