За времето от 30.10.2013 г. до 07.11.2013 г. на ПУП „Ново село” ще се проведе тактическо учение „МИРЕН СТРАЖ 13” за национално сертифициране на 3 батальонна бойна група от състава на 61 Стрямска механизирана бригада.

Учението е организирано от Командването на Сухопътните войски и представлява финален етап от подготовката и процеса на сертифициране на 2-ри механизиран батальон и придаваните му формирования като Батальонна бойна група (ББГр) от състава на 61 механизирана бригада.

Учението „МИРЕН СТРАЖ 13” се провежда с цел оценка на готовността, бойните способности и оперативната съвместимост на батальонната бойна група за участие в съвместни съюзни операции.

Учението допринася за повишаване на бойните способности при водене на отбранителни операции посредством целенасочена подготовка на командирите, щаба и личния състав на ББГр и прилагане на разработените стандартни оперативни процедури при планиране и провеждане на операции  в многонационална среда.

         Основната задача е да се оцени и потвърди нивото на оперативна съвместимост, интеграция и свързаност на системата за командване и управление на батальонната бойна група.

Мисия на 3 ББГр/61 МБР: Батальонната бойна група от 61 механизирана бригада да провежда непрекъсната подготовка по поддържане на постоянна готовност за защита на териториалната цялост и независимост на Република България, операции по ликвидиране на последствията от бедствия и аварии, а така също и за участие в пълния спектър от операции на НАТО.

Планиращ учението е генерал-майор Нейко НЕНОВ - командир на Сухопътните войски, а директор на учението е командирът на 61 механизирана бригада бригаден генерал Димитър ШИВИКОВ.

  1. По време на учението ще се проведат занятие по огнева подготовка със стрелково оръжие на полигон “Батмиш” за запознаване на американските военнослужещи, участващи в учението с индивидуалното въоръжение, ситуационни тактически учения с взводовете и ротите от състава на батальонната бойна група и тактическо учение на тема: „Участие на ББГр в операция на многонационални съвместни оперативни сили по защита на териториалната цялост на страната“.
  2.   На 07.11.2013 г. от 11. 00 часа е денят за високопоставени гости и медии за демонстриране на бойните способности на 3-та батальонна бойна група от състава на 61 мбр.
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени