На учебен полигон „Ново село”, район - 2 „Чубра”, завърши полевата подготовка със специалистите по ядрена, химическа биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) от военните формирования на Сухопътни войски.

Целта на полевата подготовка беше уеднаквяване на тактики, техники и процедури при извършване на ядрено, химическо и биологическо разузнаване, оборудване на пост за ядрено, химическо и биологическо наблюдение и оповестяване, идентификация на опасни химични вещества.

Специалистите отработваха задачи, свързани с изтичане на токсични индустриални материали  и овладяване на последствията от възникнали ядрени и химически опасни аварии, използване на индивидуални средства за защита и непосредствена обработка.

Началник на лагерния сбор беше ВРИД командира на 59-ти батальон за ЯХБЗ и Е майор Пенко Костадинов.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени