С връчване на благодарствена грамота от командира на 2 Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Любчо Тодоров приключи шест месечното посещение в бригадата на господин Дейвид Нисли – преподавател по английски език в Езиковия център на Института по отбрана на САЩ.

От 30 август 2013 г. до 17 февруари 2014 г. господин Нисли преподава в курсове по английски език във формированията на бригадата в гарнизоните Стара Загора и Хасково, като оказва и методическа помощ на останалите преподаватели по английски език в бригадата, като резултатите от дейността му са очевидни – на проведените тестове ALCPT 100% от обучаемите в гарнизон Хасково и над 90% от обучаемите в гарнизон Стара Загора покриха изискваното изходно ниво на курса.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени