Днес, 20 юни, завърши сбора по въпросите на военноинженерното осигуряване на Българската армия, с участие на експерти от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, Съвместно командване на специалните операции, Командване за логистична поддръжка, Военна академия „Г.С. Раковски” Националния военен университет „Васил Левски“ и военни формирования от състава на Сухопътните войски, чийто домакин беше 55-ти инженерен полк в Белене.

В последния ден, пред участниците в сбора, бяха демонстрирани EOD оборудване и действие на екипи за унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства, при неутрализиране на подозрителен пакет. На брега на река Дунав участниците наблюдаваха демонстриране на способности по устройване на комбиниран мост.

Военнослужещите от понтонно-мостовата инженерна рота и инженерна мостова рота за обща поддръжка изпълниха успешно задачите по устройване на комбиниран мост.

В изказването си за закриване на сбора ръководителят полковник Свилен Начев, благодари за подготовката на командира на полка полковник Петко Петков и на всички за дейното участие и изрази своята увереност, че дискутираните въпроси ще спомогнат за усъвършенстване на военноинженерното осигуряване при провеждане на отбранителна операция.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени