Трети механизиран батальон от 61 механизирана бригада и придадените му формирования извършиха придвижване, заемане на изходния район, организиране на боя на местността и подготовка за настъпление. Механизираният батальон усилен с танковата рота от 61 танков батальон, пехотната рота от Република Грузия, механизираната рота и инженерната рота от въоръжените сили на САЩ осъществи настъпление в два ешелона с цел овладяване на обект в отбраната на противника.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени