Днес, 18 юни, в 55-ти инженерен полк - Белене, започна „Сбор по въпросите на военноинженерното осигуряване на българската армия” на тема: „Направления за усъвършенстване на военното осигуряване и провеждане на отбранителна операция.”

Ръководител на сбора е началникът на отдел ,,Инженерно осигуряване” в дирекция ,,Операции и подготовка” в Щаба на отбраната полковник Свилен Начев.

В Сбора участват експерти по военноинженерно осигуряване от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, Командване за логистична поддръжка, Военна академия „Г. С. Раковски”, Националният военен университет „Васил Левски“ и от военни формирования от състава на Сухопътните войски.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени