Във връзка с изпълнение на третата мисия на Българската армия "Принос към националната съгурност в мирно време" в района на 78-ми батальон за осигуряване – София се проведоха занятия с формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

Батальонът поддържа подготвени 4 модулни формирования за оказване помощ на населението.

Формированията са оборудвани с необходимата техника и са в готовност да реагират при горски и полски пожари, наводнения, тежки зимни условия и за обезвреждане на невзривени бойни припаси.


 

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени