В периода от 13 до 24 август военнослужещите от инженерните водолазно-разузнавателни формирования на Сухопътни войски проведоха лагерен сбор по водолазна подготовка във Военноморска база Бургас.

 От 6 до 10 август лагерният сбор се състоя във военно формирование 28880 – Белене, след което същият продължи във Военноморската база. 

В хода на занятията по водолазна подготовка военнослужещите отработиха задачи по водолазни спускания в различни условия, включващи практическо спускане и изплуване с въздушно водолазно снаряжение, спускане от плаващо средство, подводни инженерни работи, устройване на проходи в подводни заграждения и др.

На 23 август военнослужещите преминаха изпит пред водолазно- квалификационна комисия от Военноморска база Бургас, за придобиване и потвърждаване на квалификацията, допускане до ръководство на водолазни спускания и издаване на допуск за изпълнение на водолазни дейности през   2013 г.

Изпитът се проведе в открито море, където водолазите показаха своите умения в упражнения за сигурност, подаване на въздух на пострадал под вода, активно и пасивно аварийно изплуване, както и познаване на Правилника за водолазната служба и материалната част.

Лагерният сбор се проведе под ръководството на капитан Здравко Кърнев от военно формирование 28880 – Белене.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени