В присъствието на командващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Атанас Самандов, Ръководството на Сухопътните войски и командирите на всички военни формирования днес, 23 януари, се проведе анализ на подготовката на Сухопътните войски през 2013 г.

„Това беше една наистина успешна година за нас” каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов в обръщението си към участниците във форума. „Изпълнихме всички планирани задачи по трите мисии на Въоръжените сили, не малка част от усилията ни бяха насочени към изпълнение на задачите, поставени в Бялата книга на отбраната и Въоръжените сили на Република България, Указанията на министъра на отбраната и на началника на отбраната и Плана за подготовка на Сухопътните войски през 2013 година.”

Генерал-майор Ненов припомни успешно преминалите през месеците май и ноември на учебен полигон „Ново село” сертификации на Втората и Третата батальонни бойни групи от състава на 2 и  61 механизирани бригади, в които взеха участие и военнослужещи от Сухопътните войски на САЩ в Европа.

В изпълнение на втората мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” от Сухопътните войски бяха подготвени и предадени на Съвместното командване на силите повече от 1100 военнослужещи за участие в мисии зад граница. Генерал – майор Ненов акцентира и върху участието на Сухопътните войски в бойната група на ЕС „ХЕЛБРОК”, чийто заместник-командир е полковник Ивайло Братойчев от Командването на СВ.

Командирът припомни и приносът на Сухопътните войски при изпълнение на задачите по третата мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”.

Именно на Сухопътните войски беше възложено изпълнението на операция „Съвместни усилия” за подобряване на пътната инфраструктура в района на операцията между Лесово и Крайново. Военнослужещите от инженерните формирования на Сухопътните войски достойно и в кратки срокове изпълниха първия етап на операцията.

Редовно наши екипи участват в дейностите по откриване и унищожаване на невзривени високо рискови боеприпаси във всяко кътче на страната. Само за 2013 година са унищожени повече от 1400 боеприпаса.

13 пъти на територията на четири области военнослужещи от Сухопътните войски участваха в ликвидирането на последствията от горски и полски пожари – в Казанлък, Ямбол, Хасково и Стара Загора.

„Бяхме точно там и точно навреме когато и където бяхме необходими” подчерта командирът на Сухопътните войски.

„За 2014 година основната задача е създаването на организация за ефективното протичане на процеса и постигане на целите на прегледа на структурите на Въоръжените сили, касаещи Сухопътните войски” каза Командирът на СВ.

Генерал-майор Ненов очерта и най-мащабните събития, които предстоят през 2014 г. – като домакинството на Сухопътните войски на Българската армия на многонационалното командно-щабно компютърно подпомагано учение „SABER GUARDIAN”, в което са заявили участие представители на 13 нации. Предстоящите сертификации на още две батальонни бойни групи, както и съвместната подготовка на военнослужещи от формированията на Сухопътните войски в България и в чужбина. А не на последно място и изпълнението на втория етап на операция „Съвместни усилия” – същинското изграждане на защитното съоръжение на българо-турската граница в отсечката между Лесово и Крайново.

И накрая бих искал от името на Ръководството на Сухопътните войски и от мое име да благодаря на всички вас, които сте тук в тази зала за усилията, за старанието, усърдието и за професионализма, който така демонстрирахте през изминалата година така, че мисията на Сухопътните войски да бъде изпълнена успешно наистина ви благодаря и се надявам успеха, който постигнахме през 2013 година по отношение изпълнението на задачите така да създадем условие за развитие и през 2014 година.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени