„От името на командването на Сухопътните войски пожелавам на всички военнослужещи и цивилни служители от 4-ти артилерийски полк успешна и спорна 2020-та година. Благодаря за положените през годината усилия и старание“ каза днес, 16 януари, заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов, който присъства на  анализа на подготовката на командирите, щабовете и военните формирования от полка за 2019 година.

 Командирът на формированието полковник Лъчезар Мишев представи резултатите от дейността на военнослужещите през изминалата година. „Усилията, приоритетите и задачите, стоящи за изпълнение пред личния състав, бяха насочни към изпълнение на трите мисии - „Отбрана”, „Принос към националната сигурност в мирно време” и  „Подкрепа на международния мир и сигурност”. Проведените учения, тренировки и бойни стрелби показват, че формированията на полка са способни да изпълняват заповяданите задачи” - каза той в своето експозе.

          Той изтъкна доброто взаимодействие на полка с представителите на местната власт, Българската православна църква и военно-патриотичните съюзи в Асеновград.          Накрая на анализа бяха очертани и направленията за работа и задачите, стоящи за изпълнение пред личния състав за 2020 година.

          „Бъдете все така отговорни. Бъдете все такива добри специалисти и професионалисти, каквито бяхте през изминалата година. Вие изпращате една добра и успешна година. Имате пълното право да бъдете удовлетворени от това, което сте постигнали. Лично аз имах възможността да бъда на всички ваши полеви лагерни обучения и бойни стрелби, както на полигон Корен, така и на полигон Шабла. Вие успяхте да възстановите вашата полева подготовка и натренираност, като с всяко изминало занятие ставахте все по-добри…Не трябва да допускате едни и същи слабости по време на ученията. Затова се наричат така – учения. Умните армии винаги се учат от грешките си и обръщат огромно внимание на поуките от практиката”, отбеляза в заключение бригаден генерал Цолов.

 


 

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени