На 28 ноември 2013 г. (четвъртък) командването на Сухопътните войски организира посещение на журналисти в района на операция „Съвместни усилия – 2013 г.“. Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов ще представи изпълнението на задачите по подобряване и възстановяване на пътищата в район от пограничната зона с Република Турция. В пресконференцията ще участват министърът на отбраната Ангел Найденов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Стефан Василев. Тя ще се проведе от 13.00 ч. в района на пирамида 246, намираща се на три километра южно от с. Голям Дервент.

Постоянно акредитираните журналисти, които желаят да присъстват на медийния ден, трябва да потвърдят това на телефон: 02/ 92 23 013.

Журналистите, които не са акредитирани да отразяват дейността на Министерството на отбраната и Българската армия, трябва до 10.00 часа на 25 ноември 2013 г. (понеделник) да подадат следните данни за акредитация: име, презиме, фамилия, ЕГН, № на лична карта, медия, която представляват, функция (длъжност) в медията. Адрес за контакт: gvo_sv@abv.bg и телефони за акредитация: 02/ 92 23015 и 02/ 92 23020.

След посочения срок акредитация няма да бъде извършвана.

За журналистите, които ще пътуват от гр. София ще бъде организиран транспорт. Време и място на тръгване – 08.00 часа на 28 ноември 2013 г. от бариерата на административната сграда на Министерството на отбраната на бул. „Тотлебен” № 34 (срещу институт „Пирогов”).

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени