“Целите на подготовката на артилерийските формирования от състава на Сухопътните войски по време на полевото обучение на полигон Корен са постигнати” – каза командирът на 4-ти артилерийски полк и началник на полевия лагер, полковник Лъчезар Мишев. „Демонстрира се синхронизация на действията на формирования от различни калибри, различна далекобойност и различна скорострелност на всички артилерийски формирования” добави още полковник Мишев.
За времето от 10 до 20.04.2018г., аpтилерийски формирования от състава на Сухопътните войски проведоха полево лагерно обучение на учебен полигон Корен. В обучението взеха участие 580 военнослужещи със 120 броя бойна и специална техника от военните формирования в Асеновград, Ямбол, Казанлък, Пловдив, Свобода и  Мусачево.
По време на лагерния сбор се проведе и тактическо учение с батальона за ремонт на въоръжение от състава на 110 логистичен полк - Пловдив, на което се изпълниха задачи по техническа поддръжка, ремонт на въоръжение, тилова техника и специално техническо осигуряване на артилерийските формирования от Сухопътни войски. За пръв път в обучение от подобен характер взеха участие разузнавателни органи от разузнавателния батальон в Свобода и батальона АЙСТАР в Казанлък. Разбира се, акцентът беше насочен към подготовката на артилерийските формирования, като целите на полевото обучение – затвърждаване на способностите на артилеристите от Сухопътните войски по осигуряване на навременна и точна обща и непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования, бяха постигнати.
По време  на обучението се проведоха тактически учения с бойни артилерийски стрелби с реактивния дивизион и оръдейна батарея от 4-ти артилерийски полк и батареите от самоходните артилерийски дивизиони на механизираните бригади в Карлово и Стара Загора.
В края на полевия лагер – на 19.04.2018г, се проведе тренировка по управление на огъня от артилерията на Сухопътните войски на тема „Артилерийска поддръжка на Сухопътния компонент при отбрана на широка водна преграда”.
По време на тренировката по стрелба и управление на огъня в рамките на 51 минути, бяха изпълнени 16 задачи от артилерийски дивизион 152 мм оръдие-гаубица Д-20, реактивен дивизион БМ-21 ГРАД, от 4-ти артилерийски полк – Асеновград и двата самоходни 122 мм дивизиона 2С-1 от Казанлък и Ямбол. В системата на тренировката и изпълнението на огневите задачи беше извършен маньовър от артилерийските формирования на реактивния дивизион на 4-ти артилерийски полк и самоходния артилерийски дивизион от Втора механизирана бригада.
По време на тренировката беше извършен тест на информационната мрежа за управление огъня на артилерията. Информационната мрежа е изградена от два компонента: програма за управление на огъня и система за пренос на данни. Програмата за управление на огъня е разработена от офицери артилеристи от щаба на 4-ти артилерийски полк. Системата за пренос на данни е изградена със съдействието на Командването на Сухопътните войски.
На тренировката по стрелба и управление огъня на артилерията на Сухопътните войски присъстваха Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната, генерал-лейтенант Пламен Атанасов – заместник-началник на отбраната, генерал-майор Михаил Попов – командир на Сухопътните войски и  генерал-лейтенант о.з. Стефан Василев.

 

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени