На 30 септември  2021 г. на УЦ „Тюлбето” и на УЦ „Анево” бяха организирани демонстрационни стрелби във връзка с празника на 61-ва Стрямска механизирана бригада. В мероприятието взеха участие представители на държавните и местните институции от общините Карлово и Казанлък, военно-патриотични сдружения и съюзи, директори на фирми, финансови и банкови институции и регионални медии.

Демонстрационните стрелби предизвикаха интерес у поканените и предоставиха отличнa възможност да бъдат наблюдавани на живо огневата мощ и функционалност на образците въоръжение на бригадата. Всички присъстващи имаха възможност под надзора и ръководството на специалисти да стрелят с желания от тях вид стрелково оръжие.

Командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Деян Дешков благодари на всички гости за присъствието и изрази своята увереност, че съвместната им дейност ще продължи да се развива и за в бъдеще.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени