В районите на учебните центрове  „Тюлбето” и „Анево” на  19 и 20 март се проведоха учебни занятия, в които участваха ученици  от средните училища от градовете Карлово, Казанлък, Сопот и Хисар.  Мероприятието е съгласно Плана за съвместна дейност между 61 Стрямска механизирана бригада и клуб „Приятели на армията“ за учебната 2018/2019 г.

Занятията бяха организирани от главните сержанти на военните формирования на 61 Стрямска механизирана бригада в район Карлово и Казанлък под ръководството на старшина Дамян Пеневски - главен сержант на бригадата. В тях се включиха над 110 ученици от районите Карлово, Сопот и Хисар и над 100 от район Казанлък.

Участниците имаха възможност да стрелят с пистолет, автомат и картечница, преминаха занятие по оцеляване в екстремни условия, както и занятие по военна топография. Учениците се запознаха с теорията по преминатите занятия, след което имаха възможност практически да отработят отделни въпроси от тях.

Кулминацията бяха стрелби, на които учениците се справиха отлично.

„Приятелите на Армията” се убедиха, че личностните качества, които трябва да притежават - физическа издръжливост, психическа устойчивост, дисциплинираност, умения за работа в екип, патриотизъм и обичта към Родината, са неразделни от воинската професия.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени