Днес, 19.01.2011 г. под ръководството на командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев в Командването на Сухопътните войски се проведе анализ на подготовката и състоянието на дисциплината през учебната 2011 година. В мероприятието взеха участие заместник-началникът на отбраната генерал-майор Йордан Йорданов, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Атанас Самандов, офицери от Командването на Сухопътните войски и  командирите на военни формирования. 

В своя доклад на тема „Анализ на подготовката на Сухопътните войски през учебната 2011г.” генерал-майор Василев каза, че през изминалата година поставените пред Сухопътните войски задачи са изпълнени успешно и  отчете, че годината е била успешна за Сухопътните войски. Той посочи и основните направления за работа през 2012 година,  като сред тях открои  дейността за подготовката и сертификацията на първата батальонна бойна група.

По време на мероприятието заместник-командирът  на Сухопътните войски бригаден генерал Нейко Ненов направи анализ на състоянието на войсковата дисциплина, а полковник Иван Неделчев и полковник Дочко Олейников анализираха лимитната и финансовата дисциплина в Сухопътните войски  през изминалата година.

В заключение генерал-майор Стефан Василев благодари на присъстващите офицери за постигнатите от подчинените им формирования  резултати през изминалата година 2011 година и им пожела успешно изпълнение на задачите, поставени пред Сухопътните войски през 2012 г.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени