От 5 до 21 юни 16 военнослужещи с техника от модула за радиационно и химическо разузнаване на втори многофункционален взвод за ЯХБЗ, деклариран за участие в NRF – 2020 с командир лейтенант Стоян Димитров от състава на 38-ми батальон за ЯХБЗ и Е – Мусачево, участват в многонационалното учение ,,Драгон - 19”, което се провежда на учебен полигон „Оржиш” в Република Полша. Групата се ръководи от определения за старши офицер подполковник Николай Иванов, а офицер за координация в щаба на многонационалния батальон е майор Павлин Петров – и двамата от Командването на Сухопътните войски.
       В учението участват военнослужещи от Полша, САЩ, Германия, Норвегия, Испания, Чехия, Великобритания, Италия, Унгария, Румъния и България.
      По време на ,,Драгон - 19”, ще се отработват и демонстрират способности по ЯХБЗ в многонационален формат, което е част от съвместната подготовка  на формированията за ЯХБЗ, влизащи в състава на NRF-20.
От 11 до 13 юни, се проведе сертификация на страната-домакин с нейните партньори съгласно изискванията на CREVAL, a от 16 до 19 юни ще се отработят  всички останали задачи по радиационно и химическо разузнаване на маршрути, сгради и вземане на проби от потенциално заразени почва, вода и др.
На 14 юни се състоя Ден на наблюдателя, когато всички участници представиха своята техника, екипировка и възможности за радиационно и химическо разузнаване.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени