Днес, 19 юни, в 38-ми батальон за ЯХБЗ и Е - Мусачево и 59-ти батальон за ЯХБЗ и Е - Горна Оряховица бяха отбелязани 102 години от създаването на войските за ядрена, химическа, биологическа защита и екология.
Началото е поставено в далечната 1918 г., когато със заповед на Министъра на войната № 279 се разкрива първия щат за военен химик в Българската армия.
Празничният ден в двете формирования започна с посрещане на знамето и приемане на строя, след което продължи с приветствени слова от майор Наталия Иванова – заместник-командир на 38-ми батальон и майор Атанас Колев – командир на 59-ти батальон, в които те благодариха на личния състав за положените усилия и труд за постигане на задачите и преодоляване на предизвикателствата в съвременните условия. В заключение им пожелаха много здраве, лично щастие и нови още по-високи успехи в професионален и личен план.
Бяха връчени предметни награди  от името на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, а от двамата командири на формирования - грамоти и обявяване на благодарност на най-изявилите се офицери, сержанти, войници и цивилни служители.
Празникът продължи със спортни игри.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени