Днес, 15 януари, във 2-ра механизирана бригада се проведе анализ на подготовката на формированието през 2020 година, на който присъства заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов. В своя доклад командирът на бригадата бригаден генерал Стоян Шопов представи най-важните направления в дейността през 2020 г. съгласно нейната мисия и се спря на бойната готовност, бойната подготовка и изпълнените задачи от  формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ). Той обърна внимание и на положените усилия за запазване здравето на военнослужещите и взетите мерки за недопускане разпространението на Covid-19.  

Бригаден генерал Стоян Шопов благодари на личния състав за положените усилия и постигнатите резултати и насочи внимание към основните приоритети, отговорности и предизвикателства през 2021 година.

В заключение той заяви: „През 2020 година формированията от бригадата участваха активно и успешно изпълниха поставените им задачи по трите мисии на Въоръжените сили на Република България. Военнослужещите със своите действия за пореден път защитиха престижа на бригадата и авторитета на Сухопътните войски”.

От своя страна бригаден генерал Валери Цолов изрази своите очаквания 2021 г. да бъде също толкова динамична и благодари на личния състав за положените усилия и професионализъм.

В присъствието на началника на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов днес също се проведоха и годишните анализи в 4-ти артилерийски полк – Асеновград и 110-ти логистичен полк – Пловдив, както и в  Базата за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти – Шумен.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени