Целта на срещата бе генерал-майор Василев да изкаже своята и на ръководството на СВ благодарност, за незаменимата помощ, която офисът за отбранително сътрудничество на САЩ оказа през последните 3 години при реализирането на военното сътрудничество между сухопътните войски на България и САЩ.

Генерал-майор Василев отбеляза, че благодарение на лична ангажираност и себеотрицание на подполковник Барлоу, са реализирани важни за Сухопътните войски на Българската армия проекти като:

- езикова програма за обучение по английски език на личен състав от 61 мбр, през която към момента са преминали обучение над 150 военнослужещи. Трима военнослужещи са преминали специализирано обучение за езикови инструктори. Продължава развитието на програмата и за други военни формирования на Сухопътните войски;

- обучението в курсове по програмата IMET на Правителството на САЩ  се увеличи три пъти през настоящата 2012 г. в сравнение с миналата година. С подкрепата на Офиса за отбранително сътрудничество над 20 военнослужещи от 61 мбр се обучават в специализирани курсове по IMET, което е част от реализиране на приоритета на СВ за подготовката на военнослужещи от състава на Батальонната бойна група;

- обучението в курсове за подготовка на механик-водачи на машините с висока проходимост „Хамър” и машините устойчиви на минни засади МРАП, където за последните 12 месеца са преминали обучение 80 военнослужещи, както и подготовка на 136 души специалисти по ИВУ (от тях 60 за 2011г. и 74 за 2012г. ) е от особено значение за  подготовката на личен състав от определените формирования от СВ за участие в операции на НАТО. Планирано е през 2013 г.  550 души да преминат подобни курсове;

- подготовката на военни лидери от сержантския корпус на СВ, където за последните 12 месеца повече от 40 военнослужещи преминаха обучение;

- за подготовката на първата ББГр, Командването на Сухопътните войски в тясно сътрудничество с Офиса за отбранително сътрудничество подписа на 27 юни 2011 г. Меморандум за разбирателство с Командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа.

С помощта на Oфиса за отбранително сътрудничество и  Командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа, формирования от Сухопътните войски от началото на 2011 г. до  средата на 2012 г са преминали подготовка в тренировъчни  центрове  на силите на САЩ Германия повече от 1000 военнослужещи.

През 2013 г. е планирано през съвместна подготовка да преминат  около 1300 военнослужещи.

Мобилни тренировъчни тимове ще проведат обучение през 2013 г. във формирования на Сухопътните войски на 4 щаба на батальонно ниво – общо 80 военнослужещи.

От своя страна подполковник Барлоу сподели, че е изключително доволен от отличното взаимодействие, което е постигнато през трите години на неговия престой в България. Той увери командването на Сухопътните войски, че през следващата 2013 г. Офисът за отбранително сътрудничество на САЩ се ангажира да осигури още 585 хиляди долара за подготовката на Сухопътните войски на Българската армия.

В края на срещата генерал-майор Стефан Василев подари на подполковник  Марк Барлоу картина с пейзаж от България.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени