На 28.01.2014 г. във военно формирование 24620 – Свобода се проведе работно посещение на американски военнослужещи в изпълнение на мероприятие „BGRUAE 1400945 ICE – Intel Basics Biannual” от плана за двустранно сътрудничество с ЕК на ВС на САЩ.

Контактната група бе запозната със задачите, мисията и оперативните възможности на формированието.

Предмет на занятията, дискусиите, бе взаимодействието между отделение „Разузнаване” и отделение „Тактическо” и средствата за разузнаване с подразделенията.

В края на посещението главният сержант на формированието старшина Дилян Димитров, представи на гостите музейната експозиция, отразяваща историята на формированието.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени