Вчера, 22 май, в Центъра за подготовка на специалисти приключиха изпитите на 21 военнослужещи от Сухопътни войски за придобиване на военно-отчетна специалност (ВОС) и квалификация. От тях 19 са с ВОС „Специалист от мотопехотни войски” и 2-ма - „Специалист от танкови войски”
Военнослужещите държаха изпити по огнева подготовка на огневи комплекс „Батмиш”, а по практика и теория по тактико-специална подготовка - в района на формированието.
Изпитът се проведе от комисия с председател полковник Васил Челенков, началник на сектор в отдел „Подготовка на войските” на Командването на Сухопътните войски. Той поздрави военнослужещите за доброто им представяне и уточни, че за тях това е само начало, че тук са получили добра основа, към която предстои да надграждат. Важното е да свикнат с ролята на командири, които ясно и точно да формулират поставените задачи и да умеят да управляват подчинените си. 
На обучаемите бяха връчени удостоверения за получената военно-отчетна специалност и присвояването на първо сержантско звание.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени