На 17.09.2012 г. в Министерството на отбраната се проведоха протоколни  срещи за представяне на  новоназначените военни аташета на ФР Германия  подполковник Бертолд Айзенрайх и на Р Унгария подполковник Золтан Кока.

По време на разговорите  Заместник-началникът на щаба на Сухопътните войски полковник Гошо Мерджанов и началникът на сектор „Военно сътрудничество” в Канцеларията на Командира на Сухопътните войски полковник Ивайло Братойчев запознаха новоназначените военни аташета със състоянието и перспективите за развитие на Сухопътните войски на Българската армия.

Обсъдено бе и двустранното военно сътрудничество на Сухопътните войски Българската армия  със Сухопътните войски  на ФР Германия  Република Унгария.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени