На 10 юли 2013 г. комисия от дирекция „Операции и подготовка” от Щаба на отбраната посети военно формирование 52 740 Хасково. Комисията в състав полковник Димитър Вълчев Димитров – За началник на отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане” и подполковник Станимир Иванов Атанасов – главен експерт в отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане” направи проверка на Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при бедствия (ФОППБ). Целта на проверката бе да се провери планирането, нивото на подготовка, състоянието на техниката и имуществото заделени за използване от ФОППБ.

Командирът на батальона подполковник Данчо Николов изнесе брифинг за дейността на модулните формирования във в.ф. 52 740. В хода на проверката бе направен оглед на техниката и оборудването на ФОППБ, обсъдено бе състоянието й, бяха взети под внимание проблемните въпроси свързани с дейността.

След среща с личния състав на модулните формирования полковник Димитров сподели, че всички имат необходимата мотивация за изпълнение на задачите. Това беше доказано нееднократно при участие в оказване на помощ на засегнатото население при наводнението в с. Бисер през февруари 2012 г., за което получиха заслужена благодарност от ръководството на МО и от местната власт, при потушаване на пожарите в хасковските села Брягово, Любеново, Родопи през лятото на 2012, при навременното разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси. Подполковник Димитров изтъкна колко е важно да се ръководим от т.нар. ‘поуки от практиката’ за оптимзиране ефективността на работата.

В изпълнение на третата мисия на Сухопътните войски „Принос към националната сигурност в мирно време” военно формирование 52 740 Хасково поддържа в готовност Формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от четири вида бедствия – в тежки зимни условия, горски и полски пожари, наводнения и разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени