На 4 ноември започнаха полевите лагерни обучения с личния състав от инженерни формирования на 55-ти  инженерен полк в изпълнение на Плана за подготовката през учебната 2013 г.

От 4 до 6 ноември преминаха полевите лагерни обучения на инженерната рота за бойна поддръжка и понтонно-мостовата инженерна рота на в.ф. 54470 – Белене от състава на полка. В хода на тридневното полево обучение, което се проведе на полигон ОПМ, на р. Дунав и в различни местности около град Белене, военнослужещите от инженерната рота за бойна поддръжка отработиха задачи по устройване на противотанкови минни полета ръчно и по механизиран способ, устройване на проходи в дистанционно устроени минни полета и подготовка на участък от път за разрушаване, които благодарение на добрата подготовка на военнослужещите бяха изпълнени успешно и професионално.

Военнослужещите от понтонно-мостовата инженерна рота изпълниха задачи по устройване, оборудване и поддържане на паромни и мостови преправи.

На 7 ноември започват ротните тактико-специални учения на двете гореспоменати  инженерни роти на тема „Действие на ротата при инженерно осигуряване на МБр в отбраната”.

По време на предстоящото учение личният състав ще бъде поставен в различни ситуации, изискващи бърза реакция и вземане на навременни и адекватни решения.

Следващата седмица, от 11 до 15 ноември, предстоят полевите лагерни обучения и ротните тактико-специални учения на другите две роти от военно формирование 54470. Основните задачи, които ще трябва да изпълнят военнослужещите от ротата за унищожаване на невзривени бойни припаси /РУНБП/ са откриване и обезвреждане на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси /ИВУ/ и прочистване на сгради от ИВУ, а на инженерната мостова рота за обща поддръжка - устройване и оборудване на механизирани мостове и нисководен дървен мост.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени