На 16 и 17 май органите за комуникационна и информационна поддръжка от Сухопътни войски участваха в комплексна тренировка на комуникационно – информационната система на Българската армия. От Сухопътни войски участваха 420 военнослужещи и 99 единици техника от девет военни формирования. Целта на тренировката беше да се усъвършенства взаимодействието между органите за управление на КИС от участващите военни формирования по планиране и изграждане на интегрирана КИС на БА и да се повиши тяхната полева нетренираност.

По време на  комплексната тренировка отлично се представиха:

- капитан Веселин Василев - военно формирование 28880 - Белене;

- старши лейтенант Димитър  Бакърджиев - военно формирование 24620 – Свобода;

- старшина Димитър Вълков - военно формирование 46690 – Пловдив;

- сержант  Йонко  Маджаров - военно формирование 28880 - Белене;

- сержант  Йонко  Маджаров - военно формирование 24620 - Свобода;

- сержант Ивелин Иванов - военно формирование 24620 - Свобода;

- сержант Ганчо  Вътев -  военно формирование 24620 - Свобода;

- редник Димитър  Димитров- военно формирование 24620 - Свобода;

- редник Тодорка  Мишева - военно формирование 24620 – Свобода

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени