След срещите с военнослужещите от военно формирование 22 790-Горна Оряховица  и военно формирование 42600 – Мусачево днес командирът на Сухопътни войски генерал-майор Стефан Василев  посети и се срещна с личния състав на военно формирование 52380 – Враца.

Срещата премина изключително спокойно. Военнослужещите от формированието засвидетелстваха пълно разбиране за предстоящите промени.

За разлика от другите формирования, които ще бъдат повече или по-малко засегнати от предстоящите промени формированието във гр. Враца след 1 юли ще бъде закрито и ще прекрати съществуването си.

В тази връзка бяха и въпросите,  които  военнослужещите зададоха на  генерал-майор Стефан Василев.  Те бяха свързани с възможностите да продължат службата си в други формирования,  с участието им в курсове за преквалификация, къде ще се водят на отчет по време на предизвестието и др.

На всички зададени въпроси генерал-майор Стефан Василев отговори изчерпателно. Той увери военнослужещите, че всички, които желаят да продължат военната си служба в други гарнизони на Сухопътните войски, ще могат да направят това, като подадат рапорт за някои от вакантните 1800 длъжности в гарнизоните Карлово, Казанлък, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Рапортите на военнослужещите ще се разглеждат от комисия в командването на Сухопътните войски, отдадена със заповед на министъра на отбраната и онези военнослужещи, които отговарят на изискванията на длъжността за която кандидатстват, ще бъдат предлагани за назначаване по правомощия, считано от 01.07.2012 г.

По отношение на това къде ще се водят на отчет по време на предизвестието си, военнослужещите които не пожелаят да продължат службата си генерал-майор Стефан Василев ги информира, че съгласно негова заповед до края на службата си те се числят към военно формирование 22160 – Плевен. По време на предизвестието си те ще имат право да се обучават и в курсове за преквалификация и ще се запазят всичките си права на военнослужещи от Българската армия, включително и за лечение във Военно-медицинска академия.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени