Днес, 15.05.2012 г., министърът на отбраната на Република България г-н Аню Ангелов посети военно формирование 22160 – Плевен. По време на посещението във военното формирование с него бяха началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев, областният управител на област Плевен Иван Новкиришки, заместник областният   управител на област Плевен Бойко Балтаков и кметът на град Плевен проф. д-р Димитър Стойков.

По време на посещението министърът на отбраната на Република България г-н Аню Ангелов, началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев проведоха среща и разговаряха с  военнослужещите и цивилните служители от военното формирование. На нея министърът на отбраната г-н  Аню Ангелов запозна аудиторията с промените, които ще настъпят след 01.07.2012 г. с гарнизон Плевен. Той подчерта, че гарнизон Плевен ще продължи да съществува,  в него ще има  2 военни формирования  и  ще се сформира  Център за подготовка на  войници и резервисти. От своя страна командирът на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев, обърна внимание на военнослужещите, че тези от тях, които останат без длъжност ще имат  възможност да кандидатстват за вакантните места в други военни формирования от Сухопътните войски.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени