На 23 април в Центъра за подготовка на  танкови подразделения - Сливен официално беше посрещната поредната група военнослужещи за обучение в първи модул за „Общовойскова военна подготовка”, което ще продължи до края на месец май. Обучаемите са общо 47 - основно от военни формирования в Карлово и Стара Загора.

Началникът на щаба на Центъра за подготовка на танкови подразделения полковник Стефан Горчев запозна военнослужещите с възможностите и предимствата, които те ще получат чрез предстоящото обучение, спря се на важни моменти от вътрешния ред и пожела успех в учебния процес и практическото приложение на придобитите знания.

Тържествено беше зачислено оръжие на обучаемите за времето на тяхната подготовка.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени