На 14.10 и 15.10.2013 г. командирът на Сухопътните войски  генерал-майор Нейко Ненов присъства на провеждането на полевото лагерно обучение на военнослужещи от Четвърти артилерийски полк – Асеновград на учебен полигон „Корен”. В групата на командира на Сухопътните войски бяха полковник Груди Ангелов – началник на отдел „Бойна подготовка на войските” в Командване на Сухопътните войски, полковник Руси Русев – началник на сектор „Подготовка на артилерийските формирования” и подполковник Петър Кръстанов.

          Като представители на старшите инстанции присъстваха полковник Георги Иванов – държавен експерт в отдел „Операции и сертификация” в Щаба по Отбраната и полковник Ангел Николов – началник на сектор „Съвместна подготовка” в отдел „Операции” на Съвместното командване на силите. Факултет „Артилерия ПВО и КИС” – Шумен, към НВУ „Васил Левски” бе представен от неговия  декан полковник доцент доктор Нелко Ненов.

         Работна група от ВА „Г.С. Раковски” с ръководител полковник Мирослав Димитров – началник на катедра „Логистика” извърши пред демонстрация на безпилотно летателно средство (БЛС) – микрокоптер. Микрокоптерът е разработен за извършване на разузнаване и наблюдение при справяне с последствията от крупни промишлени аварии, бедствия и катастрофи. Евентуално би могъл да се използва и като средство за водене на разузнаване на целите на артилерията, но след известни подобрения и доработки в някои от компонентите му.

„Това е продукт, който тепърва трябва да доказва своето съществуване и прилагане в армейски условия” – заяви генерал-майор Ненов.    

         В системата на управлението на огъня на групата, пред командира на Сухопътните войски бяха развърнати елементите на управлението на артилерийската група – тактически оперативен център (ТОЦ) на  4-ти Артилерийски полк, командни пунктове и тактически оперативни центрове на дивизионите, пунктове за управление на огъня на батареите, както и артилерийските предни наблюдателни групи.

Тактически оперативен център (ТОЦ) на  4-ти Артилерийски полк с всички негови елементи беше развърнат източно от височината „Чадър могила”. Генерал-майор Ненов присъства при вземането на решение за поразяване на цел съгласно матрицата за водене на огъня на 4-ти Артилерийски полк.

         Ракетчиците от втора стартова батарея с командир капитан Юлиан Арсов, извършиха заемане на неподготвена огнева позиция от марш и бойна работа на позицията до извършването на учебен пуск.    

         Генерал-майор Нейко Ненов посети района на огневите позиции на реактивния дивизион с командир подполковник Кирил Байлов и огневите позиции на артилерийския дивизион. Началникът на щаба майор Янко Панайотков запозна генерал-майор Ненов с тактическата обстановка и моментното състояние на огневите формирования.

         Като елемент от бойния ред в системата на стрелбата и управлението на огъня на артилерийската група бяха развърнати и артилерийските предни наблюдателни групи на дивизионите, както и наблюдателната група на полка.  

Освен с дейността на предните наблюдатели генерал-майор Ненов се запозна и с възможностите на взвода за звуково разузнаване и действията на звукометристите от батареята за артилерийско разузнаване с командир  капитан Ангел Христов.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени