На 11.10.2013 г.  в Център за подготовка на водачи и логистични специалисти(ЦПВЛС)-Русе приключи обучението на военнослужещи от Сухопътните войски. Седем от тях получиха документи за водачи, превозващи опасни товари (АДР), осем за специалисти по ремонт и обслужване на автомобилна техника.

Център за подготовка на водачи и логистични специалисти(ЦПВЛС)-Русе е в състава на Център за подготовка на специалисти – Сливен.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени