Днес 11.10.2013 година в 10.30 ч. с кратка церемония по издигне флаговете на страните-членки на бойната група и тържествен молебен бе даден старт на командно-щабното учение  “ТАЛОС - 13” за сертифициране на Щаба на силите на Многонационалната бойна група на ЕС “ХЕЛБРОК”. Заместник- командир на Многонационална бойна група на ЕС “ХЕЛБРОК” е полковник Ивайло Братойчев от Командването на Сухопътните войски.

В района на Неа Санта, префектура, Килкис Република Гърция, където е развърнат на местността Щаба на силите, започна втория етап “Активиране на Щаба на силите и провеждане на учението”.

Първият етап на учението “Подготовка и развръщане на Щаба на силите” премина за времето от 08.10.2013 г. до 10.10.2013 г. под формата на брифинги за запознаване на участниците със зоната на операцията, състава на собственните и противостоящите сили и средства, обхвата на задачите изпълнявани от бойната група и сглобяване на щаба.

В учението участват 155 военнослужещи от въоръжените сили на Гърция -основно от състава на 71-ва въздушнодесантна бригада, България, Румъния и Кипър.

Основна цел на учението е повишаване на оперативната съвместимост на национално и многонационално ниво при провеждане на операция за управление на криза между Оперативния щаб на ЕС (EL EU OHQ) и Бойната група на ЕС ХЕЛБРОК.

Концепцията за провеждане на учението  е изградена на основата на сценарий на водена от ЕС операция по управление на криза без използване на сили, средства и способности на НАТО. Военните сили са развърнати само на ниво Щаб на силите и клетки за отговор, представящи подчинените формирования. Специално внимание ще бъде отделено на ситуации и мисии свързани с действието на БГ на ЕС при операции за предотвратяване на конфликт.

Офицер, планиращ учението е командирът на Оперативния щаб на ЕС, дислоциран в гр. Лариса, Гърция, а офицер провеждащ учението е командирът на Щаба на силите и командир на 71-ва въздушно десантна бригада от ВС на Република Гърция, бригаден генерал Димитриос Бикос.

Едновременно със сертифицирането на Щаба на силите се извършва и сертифицирането на ротата за комуникационна и информационна поддръжка и щабната рота от състава на Бойната група.

От българска страна участват 13 военнослужещи от Въоръжените сили на Българската армия, като 10 от тях са на международни длъжности в Щаба на силите, 2-ма в клетката за отговор, представяща действията на българската рота и един в ръководството на учението в групата за сертифициране.

Предвидено е на 17.10.2013г. да бъде проведен ден за високопоставени гости на който да присъстват представители от страните участнички.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени