От 01.07 до 04.07.2013 г. на тактически учебен полигон „Симитли”, с военнослужещи от в.ф. 26400 – Благоевград участваха в тактико-специално учение с използването на Полева тренировъчна система „DITS” от Националния военен учебен комплекс „Чаралица”.

Бяха демонстрирани възможностите на системата в хода на занятието по тактическа подготовка, като всички военнослужещи успяха да се убедят в нейните възможности.

Модулната и мобилна система с модерни лазерни симулатори „DITS”, разполага с оборудване за войници и възможност за следене на машини в реално време. Беше използван симулатор на импровизирано взривно устройство. За онагледяване на действията се използва парцел от местността, с реална карта, с реални параметри и координати. Чрез полевата тренировъчна система се постигна в реално време онагледяване действията на всеки един участник, което спомогна за точното анализиране на ситуацията от командирите на подразделения и вземането на бързи и адекватни решения. Всичко това бе факт благодарение на добрата имитационна команда, сформирана от военнослужещи с опит от мисии в Афганистан и Ирак, които използвайки своя опит, поставяха обучаваните командири и военнослужещи в изключително критични ситуации, изискващи бързи, решителни и координирани действия.

Безспорно с използването на новите високотехнологични системи в ежедневната учебно бойна дейност се покриват критериите за воденето на „интелигентна отбрана” с минимум отбранителни ресурси и високи резултати.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени