Вчера, 03.07.2013 г. на полигон „Ново Село” се състояха тренировки от съвместната българо-американска подготовка „BLACK SEA ROTATION FORCES – 13”, в които взеха участие български пехотен взвод от състава на 61 механизирана бригада и американски взвод от морската пехота.

Българският взвод беше в състав от 30 военнослужещи с командир лейтенант Георги Перчемлиев, заместник-командир на взвода старши сержант Филип Ублеков и командири на отделения старши сержант Иван Шумански и сержант Иван Делов.

 Темата на занятието беше „Механизиран патрул” и бяха изпълнени 3 задачи: „Конвоиране на доставка на боеприпаси”, „Патрул с цел разузнаване на район чрез наблюдение” и „Претърсване на сграда”.

При първата задача българският взвод с ръководител лейтенант Георги Перчемлиев, изпълни „Конвоиране на доставка на боеприпаси”. Към взвода бяха придадени две америкнаски отделения, командвани от сержантите Литъл и Мартинес.

При изпълнение на втората задача „Патрул с цел разузнаване на район чрез наблюдение”, бе извършена засада. Един американски войник бе условно ранен, и беше извършена процедура по извикване на МЕДИВАК. След евакуацията на ранения, взводът продължи с изпълнението на задачата. В патрула, съвместно с бъгарският взвод участаваха и две америкнки отделения, командвани от сержант Шоутън и сержант Баучард.

Третата задача бе „Претърсване на сграда”.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени