На 23 февруари 2012 г. във военен клуб - Стара Загора командирът на военно формирование 24150 – Стара Загора бригаден генерал Петър Петров проведе среща с членовете на общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и клубовете  "Приятели на армията".

По време на срещата бригаден генерал Петър Петров запозна присъстващите  със задачите, които решаваха военнослужещите от военното формирование през изминалата година и предизвикателствата пред които те са изправени през настоящата година. Военнослужещите от запаса и резерва изслушаха с интерес брифинга на генерал Петър Петров и поставиха въпроси, свързани с подготовката и участието на военнослужищите в мисии. Те проявиха желание и за в бъдеще да продължи провеждането на такива срещи с командването на военното формирование и помолиха на следващата от тях генерал Петър Петров да ги запознае със съвременните тенденции на развитието на военното дело и превъоръжаването на армиите.

На срещата присъстваха представителите на местните средства за масова информация.

 

ВТОРА ТУНДЖАНСКА БРИГАДА ЩЕ УВЕЛИЧИ

ДВОЙНО СЪСТАВА СИ

STZAGORA.NET

 

Командирът на Втора Тунджанска лека пехотна бригада бригаден генерал Петър Петров  проведе на 23.02.2012 г. брифинг във Военния клуб с членовете на общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Стара Загора и клуб “Приятели на армията” на тема “Дейност на Втора Тунджанска лека пехотна бригада през 2011 година и предстоящи задачи през 2012 година”.

Втора бригада е създадена преди 13 години и се явява наследник на Втора мотострелкова дивизия, която пък навремето е била наследник на 8-ма Тунджанска пехотна дивизия, създадена през 1903 г. и участвала във всички войни за национално обединение на България. Бригадата има части в три гарнизона – Стара Загора, Хасково и Ямбол. Тя е общовойсково тактическо съединение от състава на Сухопътни войски, което подготвя и осигурява сили и средства за бойни и хуманитарни операции – самостоятелно или във взаимодействие с други съединения и части на Българската армия. Тя изпълнява три основни задачи: 1. Отбрана на страната; 2. Участие в подкрепа на международния мир и сигурност; 3. Принос към националната сигурност в мирно време чрез поддържане на сили и средства за оказване на помощ към населението при крупни промишлени аварии и стихийни бедствия – наводнения, пожари, земетресения – каза бригаден генерал Петров, след което, в течение на брифинга, се спря подробно на всяка една от тези задачи.

През 2011 г. бригадата е участвала в най-голямото учение на Въоръжените сили – „Съюзна сила 2011″, проведено на полигон „Корен“ от 10 до 20 април. В него от бригадата са се включили 1060 души личен състав, 226 единици техника, плюс придадени танкови, противотанкови, артилерийски, логистични и други поделения. В етапа на бойната стрелба са участвали механизиран батальон, рота, зенитна батарея и артилерийски дивизион от състава на бригадата, както и придадените подразделения – танкова рота, 152-мм батарея, реактивна батарея и батарея ПТУРС. По време на учението не е имало никакви инциденти, нито проблеми с техниката, и бригадата е получила висока оценка за участието си в него.

В хода на подготовката на контингента за Афганистан за пръв път в подготовката на подразделение от Българската армия са използвани симулативни патрони с гумени куршуми, с които реално се води огън по време на занятията и които дават най-точна представа какво би се случило в една реална бойна обстановка. Новост е имало и в подготовката на минохвъргачен взвод за ротата в Кандахар, при която едновременно са отработвани задачи по осветяване на местността и поразяване на целите с фугасни мини.

„През изминалата учебна година започнахме в 38-ми батальон да експериментираме нов модел за планиране на бойната подготовка, който се оказа по-ефективен от досега съществуващия и който вече започнахме да прилагаме през тази учебна година. Този модел е по-гъвкав и дава по-голяма възможност на командирите, особено от звеното рота, да се отчита реалната подготовка на подразделението“, каза бриг.ген. Петров.

От създаването си до момента 2-ра бригада е участвала с 24 свои контингента в операции по поддържането на мира. Опит от участие в мисии има 45% от личния състав. През 2011 г. бяха сформирани и изпълниха задачите си Пета рота за действие в зоната на отбрана на летище Кабул (Афганистан) от силите на ISAF, която се завърна в края на януари, 11-та рота за охрана на летище Кандахар (Афганистан), чиято мисия ще завърши през месец май 2012 г., и 12-та пехотна рота „Алтеа“, изпълнила задачи по охрана на база „Бутмир“ в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина и завърнала се на 16 февруари. Към момента в мисии зад граница участват около 350 човека от бригадата, основно в Кандахар. Освен това през 2011 г. от 1 юли до 31 декември пехотна рота от батальона в Хасково е носила бойно дежурство с готовност, ако бъде взето политическо решение, да участва в състава на бойната група на Европейския съюз „Хелброк“.

За оказване помощ на населението при крупни промишлени аварии и стихийни бедствия 2-ра бригада поддържа 13 модулни формирования. За действие в тежки зимни условия има 3 – по едно във всеки от гарнизоните. За обезвреждане на невзривени боеприпаси модулите са 2 – в Хасково и Ямбол (за Стара Загора съответният модул е от Инженерния батальон, който не е от състава на бригадата). За действия при наводнения има 3 модула – по един във всеки гарнизон, за действия при пожари – също 3 модула, за ликвидиране на последствията от промишлени аварии модулът е един, създаден на базата на ротата за ядрена, химическа и биологическа защита на бригадата. За действие при аварии в АЕЦ „Козлодуй“ има също един модул на основата на същата рота.

През 2011 г. за действие в тежки зимни условия бе задействан модулът на батальона в Ямбол. За обезвреждане на невзривени боеприпаси е задействан 6 пъти модулът в Хасково и 3 пъти модулът в Ямбол. За действия при пожари са активизирани модулните формирования в Хасково и Стара Загора.

Основно предизвикателство през 2012 г. е това, че съгласно плана за организационно изграждане на Въоръжените сили от първи юли т.г. към 2-ра Тунджанска бригада ще бъдат придадени две нови поделения – в Шумен и Плевен, и съставът й ще се увеличи двойно, което налага сериозна подготовка. Освен това през цялата година основните усилия ще бъдат съсредоточени в подготовка за национална сертификация през месец октомври на 38-ма батальонна бойна група, която е декларирана за участие в разнородни операции на НАТО и Европейския съюз. Впоследствие ще бъде проведена и сертификация от командването на НАТО или от ЕС.

За изпълнение на втората основна задача – подкрепа на международния мир и сигурност, през 2012 г. основните усилия ще бъдат съсредоточени в подготовката на два контингента за Кабул (Афганистан) и един за Босна и Херцеговина.

По третата основна задача – принос към националната сигурност в мирно време – бригадата започна да работи с ускорени темпове по стечение на обстоятелствата още в началото на 2012 г., като модулно формирование от 31-ви батальон в Хасково (25 души) оказа активна помощ на населението в района на наводненото село Бисер, община Харманли, и в района на Симеоновград, а също така и в редица други населени места в този район, като заедно с екипите на Пожарната и Гражданска защита са евакуирани хора от наводнените къщи. Впоследствие в района на с.Бисер и съседните села са останали да действат военнослужещи от бригадата, които са снабдявали населението с хранителни продукти. Общо в действията от 6 до 17 февруари в този район са отработени 66 човекодни с участието на 16 единици техника. В момента в с.Бисер също има командировани 5-ма военнослужещи в помощ на местната власт.

На 6 февруари беше задействано и модулното формирование на 32-ри батальон. 4 БТР-а, подготвени за плаване, командно-щабна машина, линейка и товарен автомобил бяха насочени към Свиленград, където водата заливаше един от кварталите и достигаше до 1,70 м дълбочина по улиците, а също и в Капитан Андреево след пробив на дига.

На 26 януари модул от 2-ра бригада участва и в отварянето на пътя между Стара Загора и Нова Загора, където в снежните преспи бяха заседнали около 110 автомобила.

През 2011 г. в Стара Загора към 3 гимназии са създадени клубове „Приятели на армията“. Така обшият им брой в града вече е 5. Целта на тези клубове е да запознава младите хора от 9 и 10 клас с историята и съвременните функции и задачи на Българската армия, с това, какъв е армейският живот, за да бъдат възпитани в уважение към армията, държавата и българското общество. Три клуба „Приятели на армията“ има и в Ямбол, а 2 – в Хасково. Техните ръководители – офицери и сержанти, са измежду най-добре подготвените военнослужещи.

През 2012 г. 2-ра Тунджанска бригада има готовност да се включи активно и в подготовката на честванията по случай 100-годишнината от Балканската война заедно с местната власт и обществените организации, като ще участва с военнослужещи в церемониите, които ще се проведат, както и в работата на две тематични конференции, съобщи бригаден генерал Петър Петров.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени