Сателитните терминали ще повишат възможностите за ефективно управление на подчинените формирования, като се създават условия за непрекъснат, високоскоростен и надежден обмен на информация.
Използването на сателитната мрежа Starlink ще позволи бързото развръщане на мобилни високоскоростни комуникационни мрежи на формированията от Сухопътните войски при участие в тренировки и учения.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени