На 30 март на строевия плац на 59-ти батальон за ЯХБЗ и Е се проведе тържествен ритуал по повод 87 години от създаването на военното формирование, който започна с издигане на националния флаг.
Командирът на формированието майор Пенко Костадинов произнесе тържествено слово, в което поздрави личния състав и благодари на всички за неуморния труд, себеотрицанието и чувството за отговорност, проявявани всекидневно при изпълнението на многобройните, трудни и сложни задачи.
Бяха прочетени поздравителни адреси, заповеди за награждаване на военнослужещи и цивилни служители за отлични резултати при изпълнение на служебните си задължения.
Честването завърши по традиция със засаждане на овощно дърво в района на формированието.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени