С цел максимално усвояване на картите за почивка сезон „ЛЯТО 2022“, в командването на Сухопътните войски ще се организира допълнително разпределение на неусвоените карти, в което могат да участват военнослужещи от всички военни формирования.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • да са от състава на Сухопътните войски;
  • да не са одобрени за друга карта за почивка за сезон „ЛЯТО 2022“, за същия тип курорт (летен или зимен);
  • броя на почиващите да не надвишава броя на местата за настаняване;
  • бланката за кандидатстване да бъде попълнена коректно, стриктно спазвайки образеца.

В срок до 22.03.2022 г. кандидатите за карта за почивка следва да предоставят информация за трите имена на титуляра, ЕГН, месторабота, звание, телефон за връзка и данни за броя на членовете на семейството (статут, три имена, ЕГН и възраст на децата към датата на почивка). Данните да се изпращат на подп. Тодор Джаркълов – главен експерт в Канцеларията на командира на СВ, по КИС „ЩИТ“ на адрес t.dzharkalov@sf.mil.bg или през интернет на имейл адрес t.dzharkalov@armf.bg.

Списъкът с неусвоените карти и бланката за кандидатстване можете да изтеглите тук:https://landforce.armf.bg/documents/347:150_Karti-Lyato-2022.html 

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени