Формированието от 3-то бригадно командване, определено за  участие в сили на Оперативния резерв /ORF/ в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово /KFOR/ и във военната операция на ЕС /EUFOR/ в Босна и Херцеговина – „ALTHEA” се справи отлично с покриване на критериите по CREVAL и получи оценка „БОЕГОТОВ“.
Сертификацията се проведе на два етапа. На 14 декември беше извършена проверка на документи, а на 15 и 16 декември на учебен център „Сливница” се проведе ротно тактико-специално учение с механизирана рота и национален поддържащ елемент.
Участие в сертификацията взеха военнослужещи от 3-то бригадно командване, 2-ра механизирана бригада, 110-ти логистичен полк, 38-ми батальон за ЯХБЗ и Е и медицински екип от ВМА. Основната цел на учението беше да се проверят и оценят способностите и готовността на националния поддържащ елемент и механизираната рота. 
По време на подготовката на ротата, която се проведе от 8 ноември до 16 декември, военнослужещите затвърдиха и усъвършенстваха знанията и уменията си за изпълнение на задачи по патрулиране в зоната за отговорност, разузнаване, устройване на временни и постоянни контролни постове, охрана на обекти, демонстриране на присъствие, поддържане на сили за бързо реагиране при възникване на заплахи, наблюдение, съдействие на въоръжените сили на страната домакин в тясно сътрудничество с НАТО и ЕС, както и военно-полицейски функции.
Помощник-национален командир е заместник-командирът по логистичното осигуряване на 3-то бригадно командване подполковник Станислав Цонев. Командир на ротата е капитан Петър Петков - началник на отделение „Тактическо“ в Трети механизиран батальон. Ръководител на учението беше изпълняващият длъжността „командир на 3-ти механизиран батальон“ майор Николай Щурков. Председател на комисията за сертификация беше началникът на сектор в Съвместното командване на силите полковник Михаил Жеков.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени