Тактическото учение с бойна стрелба  „Вратица 21“ на Десети механизиран батальон - Враца от състава на Бригадно командване на тема „Механизираният батальон в настъпление от движение“ на учебен център „Сливница“ завърши.

 „Вратица 21“ постигна своите цели - усъвършенства навиците и уменията на командирите и щаба за планиране и водене на настъпателния бой, повиши уменията на командирите и щаба при поставяне на задачи на подчинените и управлението им в боя, повиши сглобеността на щаба и взаимодействието между формированията в батальона при водене на настъпателния бой и повиши полевата натренираност на формированията.

Тактическото учение с бойна стрелба на Десети механизиран батальон Враца - „Вратица 21“ беше предшествано от свързани с учението ротни-тактически учения.

Планирането и провеждането на тактическото учение с бойна стрелба на батальона се осъществи от щаба на Бригадното командване

Офицер, планиращ учението, беше командирът на Сухопътни войски генерал-майор Михаил Попов, офицер, провеждащ учението - командирът на Бригадното командване полковник Митко Балтов, а директор на учението -началникът на щаба на Бригадното командване полковник Калин Карадимов.


 

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени