На 02 август формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Трети механизиран батальон - Благоевград от състава на Бригадното командване, с ръководител капитан Димитър Димитров, в продължение на 4 часа разузна и унищожи 1 (един) брой 100 мм танков осколочно-фугасен снаряд, открит в землището на Национален парк „Пирин“ в местността „Никулчина нива“.

 Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени