На 1 и 2 юли в 101-ви алпийски полк – Смолян се проведе изнесена работна среща на главните сержанти от Българската армия под ръководството на главния сержант на Българската армия старшина Калин Крумов.
На работната среща присъстваха главните сержанти на видовете въоръжени сили на Българската армия, главни сержанти от формирования на Българската армия,  директора на Професионален сержантски колеж – Велико Търново и главните сержанти от 101-ви алпийски полк.
Среща бе открита с брифинг на командира на полка полковник Димитър Кацаров и продължи по утвърден от Началника на отбраната план.
Дискутираха се предложения и идеи свързани с актуализиране на системата за професионално развитие на сержантите и войниците. Обсъдени бяха въпроси за ролята на главните сержанти при разрешаване на различни казуси, касаещи ежедневната дейност на сержантския и войнишкия състав. 
По линия на двустранното сътрудничество със Националната гвардия на щата Тенеси – САЩ, по Програмата за партньорство ,,State Partnership Program”  главните сержанти на Българската армия и Сухопътните войски старшина Калин Крумов и старшина Любомир Ламбов предоставиха 8 бр. лаптопи на 101-ви алпийски полк, които ще  бъдат преназначени за подпомагане чуждоезиковото обучението на военнослужещите от полка по програмата.
Главният сержант на полка старшина Милен Емилов запозна своите колеги с войсковото стрелбище, учебно-материалната база, експозицията на  музея и параклиса на полка.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени