Доставка на индивидуална тактическа екипировка
НомерLF-2019-029
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 12.02.2020 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП02953-2019-0015
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел. 029223408
Документация
ИЗТЕГЛИ23.12.2019 г. 17:13Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ23.12.2019 г. 17:13Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ24.12.2019 г. 14:52Обявление за поръчка в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ24.12.2019 г. 14:52Документация
ИЗТЕГЛИ24.12.2019 г. 14:54Технически спецификации
ИЗТЕГЛИ24.12.2019 г. 14:54Образци на документи - Приложения
ИЗТЕГЛИ24.12.2019 г. 14:57ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ14.02.2020 г. 11:27Съобщение
ИЗТЕГЛИ09.03.2020 г. 15:31Протокол № 1 по чл. 54, ал. 1 - ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ12.05.2020 г. 17:01Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:37Протокол № 2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:37Протокол № 3 по чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:37Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:50Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 3
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 4
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 5
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 11:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 6
ИЗТЕГЛИ27.05.2020 г. 14:35Съобщение по чл.43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ30.09.2020 г. 17:03Договор за Обособена позиция № 6
ИЗТЕГЛИ21.12.2020 г. 17:10Договор за Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ21.12.2020 г. 17:10Договор за Обособена позиция № 3
ИЗТЕГЛИ21.12.2020 г. 17:10Договор за Обособена позиция № 4
ИЗТЕГЛИ21.12.2020 г. 17:10Договор за Обособена позиция № 5
ИЗТЕГЛИ03.02.2021 г. 16:45Обявление за приключване на договор за Обособена позиция № 6
ИЗТЕГЛИ02.06.2021 г. 16:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ02.06.2021 г. 16:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 3
ИЗТЕГЛИ02.06.2021 г. 16:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 4
ИЗТЕГЛИ02.06.2021 г. 16:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 5
Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени