Доставка на индивидуална тактическа екипировка
НомерLF-2019-029
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 12.02.2020 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП02953-2019-0015
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел. 029223408
Документация
ИЗТЕГЛИ24.12.2019 г. 03:13Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ24.12.2019 г. 03:13Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ25.12.2019 г. 00:52Обявление за поръчка в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ25.12.2019 г. 00:52Документация
ИЗТЕГЛИ25.12.2019 г. 00:54Технически спецификации
ИЗТЕГЛИ25.12.2019 г. 00:54Образци на документи - Приложения
ИЗТЕГЛИ25.12.2019 г. 00:57ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ14.02.2020 г. 21:27Съобщение
ИЗТЕГЛИ10.03.2020 г. 00:31Протокол № 1 по чл. 54, ал. 1 - ал. 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ13.05.2020 г. 03:01Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:37Протокол № 2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:37Протокол № 3 по чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:37Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:50Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 3
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 4
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 5
ИЗТЕГЛИ22.05.2020 г. 21:50Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 6
ИЗТЕГЛИ28.05.2020 г. 00:35Съобщение по чл.43, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ01.10.2020 г. 03:03Договор за Обособена позиция № 6
ИЗТЕГЛИ22.12.2020 г. 03:10Договор за Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ22.12.2020 г. 03:10Договор за Обособена позиция № 3
ИЗТЕГЛИ22.12.2020 г. 03:10Договор за Обособена позиция № 4
ИЗТЕГЛИ22.12.2020 г. 03:10Договор за Обособена позиция № 5
ИЗТЕГЛИ04.02.2021 г. 02:45Обявление за приключване на договор за Обособена позиция № 6
ИЗТЕГЛИ03.06.2021 г. 02:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 2
ИЗТЕГЛИ03.06.2021 г. 02:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 3
ИЗТЕГЛИ03.06.2021 г. 02:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 4
ИЗТЕГЛИ03.06.2021 г. 02:51Допълнително споразумение за Обособена позиция № 5
ИЗТЕГЛИ25.10.2021 г. 15:51Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №2
ИЗТЕГЛИ25.10.2021 г. 15:51Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №3
ИЗТЕГЛИ25.10.2021 г. 15:51Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №4
ИЗТЕГЛИ25.10.2021 г. 15:51Обявление за приключване на договор за Обособена позиция №5
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени