Акумулаторни батерии за КВ и УКВ радиостанции
НомерLF-2019-025
Вид на процедуратапо чл.20, ал.3 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 02.12.2019 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП
9094685
9095003
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ21.11.2019 г. 22:54Обява
ИЗТЕГЛИ21.11.2019 г. 22:54Техническа спецификация - Акумулаторна батерия за широкодиапазонна радиостанция „Харис”
ИЗТЕГЛИ21.11.2019 г. 22:54Техническа спецификация - Акумулаторна батерия за носима КВ и УКВ радиостанция „Харис”
ИЗТЕГЛИ21.11.2019 г. 22:54Документация за участие
ИЗТЕГЛИ21.11.2019 г. 22:59Образци на документи
ИЗТЕГЛИ27.11.2019 г. 21:43Съобщение
ИЗТЕГЛИ03.12.2019 г. 21:34Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИЗТЕГЛИ10.12.2019 г. 19:58Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ13.12.2019 г. 21:45Договор за доставка
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени