Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар
НомерLF-2016-006
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 20.12.2016 г.
Състояние на процедуратаЗавършена
Обявление в РОП2953-2016-0002
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев тел. 02 9223408
Документация
ИЗТЕГЛИ15.11.2016 г. 01:01Решение
ИЗТЕГЛИ15.11.2016 г. 01:03Обявление
ИЗТЕГЛИ15.11.2016 г. 01:05Документация
ИЗТЕГЛИ15.11.2016 г. 01:07Приложения (образци)
ИЗТЕГЛИ07.12.2016 г. 01:12Разяснения
ИЗТЕГЛИ07.01.2017 г. 01:12Протокол по чл54 ал7
ИЗТЕГЛИ19.01.2017 г. 01:12Протокол по чл54 ал12 и чл56 ал2
ИЗТЕГЛИ19.01.2017 г. 01:15Съобщение за отваряне на ценовите предложения
ИЗТЕГЛИ26.01.2017 г. 01:12Протокол по чл58 ал1
ИЗТЕГЛИ27.01.2017 г. 01:12Съобщение за провеждане на жребий
ИЗТЕГЛИ08.02.2017 г. 01:30ДОКЛАД по чл.60, ал.1 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ08.02.2017 г. 01:32РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител
ИЗТЕГЛИ14.03.2017 г. 20:46Обявление за възложена поръчка
ИЗТЕГЛИ14.03.2017 г. 20:47Договор
ИЗТЕГЛИ25.04.2018 г. 21:26Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени