Строителни материали, строителни стомани и железарски изделия, бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни
НомерLF-2019-019
Вид на процедуратаПублично състезание
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 04.11.2019 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2019-0012
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 12:33Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 12:33Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 12:33Техническа спецификация по 1,2,3,4,5 и 6 обособени позиции с приложен списък „Строителни стомани и железарски изделия”
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 12:33Техническа спецификация по 7 и 8 обособени позиции с приложен списък „Строителни материали”
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 12:33Техническа спецификация по 9 обособена позиция с приложен списък „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 12:33Документация за участие
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 12:33Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ14.10.2019 г. 14:29Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ18.10.2019 г. 15:24Разяснения
ИЗТЕГЛИ21.10.2019 г. 15:13Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
ИЗТЕГЛИ21.10.2019 г. 15:13Техническа спецификация по 8 и 9 обособени позиции с приложен списък „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”
ИЗТЕГЛИ21.10.2019 г. 15:13Образци на документи /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.8 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.9/
ИЗТЕГЛИ28.10.2019 г. 16:29Разяснения
ИЗТЕГЛИ06.11.2019 г. 11:52Протокол №1 по чл. 54, ал. 1 - 7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ15.11.2019 г. 12:43Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени