Доставка на индивидуална тактическа екипировка
НомерLF-2019-017
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 16.10.2019 г.
Състояние на процедуратаПрекратена
Обявление в РОП02953-2019-0011
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел. 02 9223408
Документация
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 11:50Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 11:50Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 11:50Обявление за поръчка в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 11:50Документация
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 11:50Технически спецификации
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 11:50Образци на документи - Приложения
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 11:50ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ20.09.2019 г. 12:19Разяснения
ИЗТЕГЛИ24.09.2019 г. 16:53Разяснения
ИЗТЕГЛИ27.09.2019 г. 17:34Разяснения
ИЗТЕГЛИ30.09.2019 г. 19:33Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
ИЗТЕГЛИ02.10.2019 г. 16:44Обявление за изменения или за допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 178-432891)
ИЗТЕГЛИ03.10.2019 г. 13:00Разяснение
ИЗТЕГЛИ07.10.2019 г. 14:42Разяснение
ИЗТЕГЛИ07.10.2019 г. 16:33Разяснения
ИЗТЕГЛИ22.10.2019 г. 15:28Протокол № 1 по чл. 54, ал.1 - ал.7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ13.11.2019 г. 12:51Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ13.11.2019 г. 12:51Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал. 1 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ13.11.2019 г. 12:51Решение за прекратяване на процедурата
ИЗТЕГЛИ15.11.2019 г. 15:06Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
ИЗТЕГЛИ13.12.2019 г. 14:33Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени