Доставка на индивидуална тактическа екипировка
НомерLF-2019-017
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 16.10.2019 г.
Състояние на процедуратаПрекратена
Обявление в РОП02953-2019-0011
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВалери Василев, тел. 02 9223408
Документация
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 21:50Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 21:50Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 21:50Обявление за поръчка в ОВ на ЕС
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 21:50Документация
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 21:50Технически спецификации
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 21:50Образци на документи - Приложения
ИЗТЕГЛИ16.09.2019 г. 21:50ЕЕДОП
ИЗТЕГЛИ20.09.2019 г. 22:19Разяснения
ИЗТЕГЛИ25.09.2019 г. 02:53Разяснения
ИЗТЕГЛИ28.09.2019 г. 03:34Разяснения
ИЗТЕГЛИ01.10.2019 г. 05:33Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
ИЗТЕГЛИ03.10.2019 г. 02:44Обявление за изменения или за допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 178-432891)
ИЗТЕГЛИ03.10.2019 г. 23:00Разяснение
ИЗТЕГЛИ08.10.2019 г. 00:42Разяснение
ИЗТЕГЛИ08.10.2019 г. 02:33Разяснения
ИЗТЕГЛИ23.10.2019 г. 01:28Протокол № 1 по чл. 54, ал.1 - ал.7 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ13.11.2019 г. 22:51Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП
ИЗТЕГЛИ13.11.2019 г. 22:51Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал. 1 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ13.11.2019 г. 22:51Решение за прекратяване на процедурата
ИЗТЕГЛИ16.11.2019 г. 01:06Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
ИЗТЕГЛИ14.12.2019 г. 00:33Обявление за възложена поръчка
Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени