Резервни части и консумативи за автомобили/ППС
НомерLF-2019-016
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 17.09.2019 г.
Състояние на процедуратаОтворена
Обявление в РОП02953-2019-0010
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактВасил Тодоров, тел. 02 9223409
Документация
ИЗТЕГЛИ12.08.2019 г. 11:43Решение за откриване на процедура
ИЗТЕГЛИ12.08.2019 г. 11:43Обявление за поръчка
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 10:35Обявление за поръчка публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 155-381791
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 10:35Техническа спецификация с приложен списък „Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 10:35Документация за участие
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 10:35Образци на документи /приложения/
ИЗТЕГЛИ13.08.2019 г. 10:35Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ИЗТЕГЛИ21.08.2019 г. 11:01Становище за осъществен контрол по чл. 323 от ЗОП
Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени